Bài bữa nay mình nên san sẻ với các mọi người cách dùng Eclipse trong lập trình Java cho người mới bắt đầu. Khi đã tài về và cài đặt thành thông Eclipse các chị nên thiết lập Perspective.
Để thiết lập Perspective: Vào menu Window / Open Perspective / chọn Other… Trong cửa sổ Open Perspective các bạn chọn Java sau thời gian ấy nhấn nút OK. Java căn bản
Vào menu File / New / Java Project. Trong mục Project name của cửa sổ New Java Project: anh nhập tên project vào mục này , sau thời gian ấy nhấn Finish.
Ban đầu ta tiến hành tạo 1 class tên là HelloTeo113. Các anh bấm chuột nên vào Project / New/ chọn Class. Sau thời gian ấy cửa sổ New Java Class Lộ rõ ra , chọn Finish để tạo Class.
Các chúng ta xem xét kỹ lưỡng trong hàm main , ở đây Ta viết dòng lệnh:
System.out.println( “HI…I’m Teo 113″ );

Hàm này có hiệu quả xuất dữ liệu ra màn hình trên những dòng khác nhau.
Để biên dịch và thực thi thời hạn , ta vào menu Run/Run ( hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+ F11 )
Sau khi chọn Run , các các chị quan sát cửa sổ Console ở bên dưới , kết quả cần được hiển thị ra như hình minh họa.
Chú ý: Với trường hợp trong Project của bạn có chứa Font chữ tiếng việt thì nhớ cấu hình dạng UTF-8 , giới thiệu về java
Từ menu Project/ chọn Properties ( xem hình minh họa bên trên ). Sau khi chọn Properties thì cửa sổ Properties for test sẽ hiển thị ra ( ở đây test là tên Project ). Các bạn chọn Resource/ chọn UTF-8 như hình bên dưới , sau đó chọn OK để thiết lập cấu hình.
default mỗi một Project , Eclipse thiết lập ngầm định “Build Automatically” , Với trường hợp trong quá trình biên dịch mà Lộ rõ ra những lỗi mà các anh không biết nguyên nhân vì sao thì ta có thể vào menu Project/ Clean


biên soạn : Khóa học lâp trình java cơ bản
Cửa sổ Clean phải Lộ rõ ra như hình bên dưới , Trong trường hợp muốn clean toàn bộ Project thì chúng ta chọn “Clean all projects” , còn Trong trường hợp muốn chỉ clean những project riêng lẻ thì chị chọn “clean projects selected below”. Nhấn OK để tiến hành Clean.
Các các anh ngó rằng , Trong trường hợp muốn tự mình Build Project thì hãy unchecked “Build Automatically”. Bấy chừ các mục Build All , Build Project…cần được hiển thị cho phép chúng ta lựa chọn chúng.
mới rồi mình đã chỉ dẫn các mọi người những tính năng cơ bản cả Eclipse và cách sử dụng cho người mới bắt đầu học lập trình Java.