Bộ GTVT thì giải trình là có nhiều cơ quan giám sát như thanh tra Bộ Tài chính, thanh tra Bộ KH-ĐT, Viện Nghiên cứu xây dựng (Bộ Xây dựng). Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp vẫn tỏ ra nghi ngờ sự giám sát này. Mỗi dự án đều cần có một hội đồng giám sát. Trong đó, người dân và doanh nghiệp là những người được thụ hưởng và trả tiền thì họ phải là thành viên chính của hội đồng giám sát.

>>> Tham khảo thêm Chung cư GoldSeason

Khi các cơ quan giám sát các dự án BOT còn chưa có sự tham gia của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp vận tải, những chuyên gia… thì người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thể thỏa mãn. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xã… khi có sự giám sát của cộng đồng thì mọi việc đều trở nên suôn sẻ.Người dân và doanh nghiệp vận tải không sợ giá cao, chỉ sợ thiếu minh bạch. Nhưng nếu minh bạch thì tôi tin giá phí qua trạm BOT sẽ giảm xuống. doanh nghiệp và người dân rất hy vọng những lời nói của tân Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ đi vào cuộc sống.

>>> Xem thêm dự án HDI Sunrise

Theo Xaluan.