Quy định tạm ngừng, cắt hiệp đồng mạng cáp quang FPT

Nguồn http://fptquangbinh.net/: Sau khi quý khách lắp đặt mạng cáp quang FPT thành công sẽ sử dụng dịch vụ internet FPT trong thời gian không giới hạn. Hưởng mọi chế độ và ưu đãi trong toàn thời gian áp dụng cũng như cơ chế bảo hành trong suốt quá trình sử dụng. Nếu quý vị gặp mặt sự cố về mạng internet thì viên chức FPT sẽ tu tạo và bảo hành không tính tiền cho quý vị. ngoài ra nếu quý khách hàng không có nhu cầu hoặc vì nguyên do nào khác không muốn áp dụng dịch vụ cáp quang FPT cần trợ thời ngưng ( nếu không áp dụng trong thời kì ngắn ) hoặc thanh lý giao kèo( không sử dụng trong thời kì dài , không có nhu cầu sử dụng nữa ) . Thủ tục hủy cáp quang fpt
ĐỐI TƯỢNG LÀ DOANH NGHIÊP.

Giám đốc hoặc nhân viên được ủy quyền đại diện cho tổ chức lắp đặt mạng internet FPT có thể nhất thời ngưng sử dụng dịch vụ cáp quang FPT . Khi thanh lý hợp đồng yêu cầu doanh nghiệp mang theo những giấy tờ sau:

· Giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

· CMND của người được được giới thiệu và hiệp đồng.

· Với tổ chức đứng tên cá nhân để đăng ký hợp đồng cài đặt mạng FPT yêu cầu như sau:

· Chủ giao kèo ( có chứng minh thư ) hoặc giấy ủy quyền của người đứng tên hiệp đồng.

· không phải giấy trình bày từ đơn vị.

ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH.

· Đối tượng là cá nhân và hộ gia đình thì mang theo các giấy má sau:

· Chủ hợp đồng tận mắt thanh lý giao kèo cài đặt mạng cáp quang FPT kèm theo chứng minh thư ( bản gốc để đối chiếu ) .

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác yêu cầu ( giao kèo thiết lập mạng, giấy ủy quyền và bản sao chứng minh thư của chủ hiệp đồng.

Thông tin trợ thời ngưng :

· thời gian tạm thời ngưng : Trong từ 1 đến 06 tháng, sau thời gian trên hiệp đồng sẽ bị lưu

· Thông tin thanh lý giao kèo : thời kì vĩnh viễn, quý vị có nhu cầu sẽ đăng ký cài đặt lại từ đầu.

· thông báo khác : quý vị vui vẻ can dự Số tổng đài để viên chức FPT xác định trường hợp chi tiết, có chỉ dẫn chi tiết và cung cấp quý khách tạm thời ngưng áp dụng dịch vụ.

Xem thêm: Phí sửa chữa internet fpt