Tùy theo tính chất mà chất hoạt hóa bề mặt được phân theo các loại khác nhau. Nếu xem theo tính chất điện của đầu phân cực của phân tử chất hoạt hóa bề mặt thì có thể phân chúng thành các loại sau:

Chất hoạt hóa ion: khi bị phân cực thì đầu phân cực bị ion hóa.
Chất hoạt hóa dương: khi bị phân cực thì đầu phân cực mang điện dương, ví dụ: Cetyl trimêtylamôni brômua (CTAB).
Cetyl trimetylammonium bromua (CTAB)
Cetyl pyridinium clorua (CPC)
Polyethoxylated tallow amin (POEA)
Benzalkonium clorua (BAC)
Benzethonium clorua (BZT)
Chất hoạt hóa âm: khi bị phân cực thì đầu phân cực mang điện âm
Natri dodecyl sulfat (SDS), amoni lauryl sulfat, và các muối ankyl sulfat khác
Natri laureth sulfat, hay natri lauryl ete sulfat (SLES)
Ankyl benzen sulfonat
Xà phòng và các muối của axit béo
Chất hoạt hóa phi ion: đầu phân cực không bị ion hóa, ví dụ: Ankyl poly(êtylen ôxít).
Ankyl poly(etylen oxit)
Copolymers của poly(etylen oxit) và poly(propylen oxit) (trong thương mại gọi là các Poloxamer hay Poloxamin)
Ankyl polyglucozit, bao gồm:
Octyl glucozit
Decyl maltosit
Các rượu béo
Rượu cetyl
Rượu oleyl
Cocamit MEA, cocamit DEA
Chất hoạt hóa lưỡng cực: khi bị phân cực thì đầu phân cực có thể mang điện âm hoặc mang điện dương tùy vào pH của dung môi, ví dụ: Dodecyl đimêtylamin ôxít.
Dodecyl betain
Dodecyl dimetylamin ôxít
Cocamidopropyl betain
Coco ampho glycinat
3C chuyên cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm và dịch vụ gia công mỹ phẩm tổng hợp