Tổng Giám Đốc Học Khu Quận Hà Nội / Giám Đốc Dự Án

Công ty ADEN Services Việt Nam, LAN - Phòng Hà Nội

Mức lương: 15-20 triệu
Nơi làm việc: Có
Kinh nghiệm: 3 năm
Tình trạng: Trưởng phòng
Yêu cầu về năng lực: Đại học
Mẫu đơn: Nhân viên chính thức
Số lượng: 1
Yêu cầu về giới tính: không cần
Công việc: Giám đốc điều hành, Du lịch / Khách sạn / Khách sạn, Dịch vụ khách hàng
Chi tiết công việc


1. Chỉ đạo công ty với một kế hoạch chung trong công tác thực hiện dự án cho bộ phận. Các điều khoản của dự án như tiến độ, chất lượng, an ninh, tiền ... báo cáo trách nhiệm cho cuộc đua. Tham gia các cuộc họp với các phòng ban có liên quan để thảo luận các vấn đề
2. Phối hợp trực tiếp với chính quyền trực tiếp và trực tiếp làm việc để tiến hành các vấn đề liên quan liên quan đến dự án này. Kết hợp việc phân phối của công ty để phối hợp công việc.
3. Tiến hành các cuộc họp với các nhà thầu để phát triển phát triển, chất lượng, an toàn, kiểm soát vật liệu, làm việc trong dự án.
4. Chỉ đạo các Giám đốc BQLDA xây dựng các thủ tục thực hiện cho Ban quản lý dự án, xây dựng và quy hoạch chi tiết và thực hiện để thực hiện khu vực,
5. Trực tiếp làm việc với nhu cầu của nhân viên PMU.
6. Giải quyết các vấn đề trực tiếp và trực tiếp liên quan đến giải quyết và bất lợi về vật chất và vật chất.
7. Theo dõi công việc trong công việc của khu vực làm việc theo yêu cầu của người giám sát.
Nơi làm việc: Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Yêu cầu công việc


Đại học hoặc cao hơn: Đặc biệt hoặc các hình phạt có liên quan trong XDDDD và CN.
Chuyên gia
- Quản lý dự án Master.
- Chất lượng các quy định, nghị định, đường xá, kiến ​​thức và tiêu chuẩn của PMU được thực hiện trong chất lượng xây dựng.
Ưu tiên phải liên quan đến các tài liệu liên quan như các tòa nhà chung cư, PMU, ATLD, ...
Tòa nhÀ cao tầng có kinh nghiệm
Lợi ích


Tài khoản bồi thường (bao gồm cả một cuộc phỏng vấn đặc biệt trong quá trình phỏng vấn) theo quy định của công ty.
- Đủ điều kiện thanh toán theo luật
- Công ty có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sự kiện, bảo hiểm thất nghiệp ... Theo quy định của Pháp, bảo đảm pháp luật Việt Nam.
Tận hưởng chế độ công đoàn (Bồi dưỡng sự kiên nhẫn, kỷ niệm sinh nở, thai sản)
- Làm việc trong môi trường kiếm việc đầy chuyên nghiệp, sôi nổi
Thông tin liên lạcNgười liên hệ: Huang Tan Ding
Địa chỉ: 9 tầng, tòa nhà khí quyển, số 33, rang Tai, Honong, HanoI