Thuế bảo vệ môi trường là thuế áp dụng với các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gấy ảnh hưởng xấu đến môi trường, được thu trực tiếp trên sản phẩm. Người phải nộp thuế là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế.
Vậy màng co POF có phải là đối tượng chịu thuế, nhà máy sản xuất màng co pof có phải nộp thuế hay không?

1. Đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật

- Theo khoản 3, điều 2 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được ban hành ngày 15/11/2010: Túi nilon thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì làm từ màng nhựa đơn Polyetylen (túi nhựa xốp).

- Khoản 3, điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định: Túi ni lông phải chịu thuế bảo vệ môi trường là loại túi nhựa - túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LLDPE (Linear low density polyethylen resin), hoặc LDPE (Low density polyethylen), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Khoản 4, điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 quy định: Túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi nhựa xốp - túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường.

- Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 quy định: Túi ni lông thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng được hàng hóa trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối tượng phải nộp thuế là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định trên.

- Theo đó, các cơ sở kinh doanh sản xuất và nhập khẩu các loại màng pe dạng cuộn, tấm, dù được làm từ các loại nhựa HDPE, LDPE, hay LLDPE mà không đóng thành túi sẽ không phải chịu thuế bảo vệ môi trường.

2. Màng co POF có phải chịu thuế bảo vệ môi trường không?
- Về mặt lý thuyết, màng co POF được sản xuất từ nhựa Polyolefin, an toàn với thực phẩm và thân thiện với môi trường, trong quá trình sử dụng và tái chế không tạo ra chất độc hại, nên không phải chịu thuế bảo vệ môi trường.

- Tuy nhiên trong thực tế, khi sản xuất màng co pof, người ta thường sản xuất màng pof 3 lớp, màng pof 5 lớp... trong đó có 1 lớp nhựa LLDPE nằm trong danh sách tính thuế. Chính vì vậy, màng co pof cũng phải nộp thuế bảo vệ môi trường, các tính như sau:

Vd: sản xuất 10kg màng co pof 3 lớp trong đó trọng lượng lớp giữa bằng LLDPE chiếm 50%, và thuế suất bảo vệ môi trường theo quy định hiện tại là 40.000đ, thì thuế phải nộp dược tính theo công thức:

Tiền thuế phải nộp = 40.000x10x50% = 200.000 (đ)

Tuy đã tiến hành sửa đổi bổ sung, và ban hành các văn bản hướng dẫn nhưng có thể nói, Luật Thuế bảo vệ môi trường của Việt Nam vẫn còn rất nhiều bất cập:

- Cả các cơ quan thi hành luật, và các doanh nghiệp thực hiện đóng thuế theo luật cũng bối rối, không biết sản phẩm nào thì phải đóng thuế, và đóng bao nhiêu.

- Thuế suất (40.000đ) quá cao so với giá trị sản phẩm (khoảng 50.000đ).

- Việc đánh đồng thuế suất của các loại nhựa là không hợp lý vì giá của chúng sau khi tái chế tạo hạt nhựa là hoàn toàn khác nhau (nhựa LLDPE giá hạt sau tái chế là 12 - 16.000đ, còn hạt LDPE là 23 - 26.000đ). Hơn nữa việc phân hủy của các loại màng đơn dễ dàng hơn màng ghép rất nhiều, không thể đánh thuế bảo vệ môi trường 2 loại màng như nhau được.

Công ty Màng pe quấn Pallet Bình Dương Cao Đông Thịnh
Địa chỉ: ĐT747 Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương
Hotline: 0934 213 913 - 0961 207 749
Email : bangkeocdt201422@gmail.com
Email : khangcdt@gmail.com
Website Ban bang keo dan nen tại Bình Dương : caodongthinh.com