Mặc dù đầu tư có thể có rủi ro, nhưng tốt nhất là bạn nên đối phó với rủi ro đó, bởi vì không đầu tư có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn là mất một ít tiền cho một khoản đầu tư tồi.
Ở phía trên chúng tôi đã nói về lãi suất kép và quy tắc chính của nó, đó là bạn bắt đầu tiết kiệm càng sớm thì tiền của bạn kiếm được ngày càng nhiều.
Sự khác biệt giữa người đầu tư 25 tuổi và người đầu tư 35 tuổi đó là bạn có thể bỏ lỡ hàng trăm ngàn đô la nếu bạn bắt đầu tiết kiệm sau này.


Bạn đừng bao giờ quên rằng: Đầu tư luôn đi đôi với rủi ro. Chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về những nhà đầu tư mất đến một nửa tài sản của họ trong cuộc suy thoái gần đây.

Xem thêm các bài viết về tiền điện tử của chúng tôi tại mmo là gì

Hay câu chuyện về Bernie Madoff, thế giới và những nhà đầu tư đã mất tất cả vì bị lừa đảo. Vì vậy, chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng mặc dù bạn không bao giờ có thể loại bỏ rủi ro hoàn toàn, nhưng bạn có thể giảm đáng kể rủi ro nếu biết cách đầu tư khôn ngoan.
Sẽ rất tuyệt vời khi bạn đầu tư vào lúc trẻ, điều đó đồng nghĩa với việc bạn có khả năng đầu tư vào các khoản đầu tư dài hạn, ví dụ như khoản hưu trí của bạn. Những khoản đầu tư này ít rủi ro hơn so với giao dịch chứng khoán nhanh chóng bởi những người thực sự không thể hiểu được những gì họ làm.
Xem thêm các bài viết về tiền điện tử của chúng tôi tại litecoin là gì
Quỹ tương hỗ là một loại hình đầu tư được quản lý chuyên nghiệp gộp tiền của bạn với các nhà đầu tư khác. Các nhà quản lý quỹ đầu tư sau đó sử dụng tiền gộp để mua chứng khoán cho nhóm.
Cách tốt nhất đó là bắt đầu đầu tư vào các quỹ tương hổ hoặc trao đổi thương mại thay vì nắm giữ cổ phiếu hay trái phiếu khi bạn không nắm rõ về nó. Những loại quỹ này cho phép bạn đầu tư vào một danh mục cổ phiếu và trái phiếu rộng lớn trong một giao dịch thay vì tự mình giao dịch chúng.