#1 Định nghĩa đất sổ xanh là đất gì?

Sổ xanh là gì? Sổ xanh là sổ được Lâm trường cấp có mục đích là khai thác và trồng rừng vậy thì đất sổ xanh là đất gì? Tại Điều 10 Luật đất đai 2013 có quy định đất sổ xanh thuộc vào loại đất nông nghiệp. Đây cũng là lý do chính khiến nhiều người biết về sổ xanh hay gọi chúng với tên gọi là sổ xanh đất nông nghiệp.

#2 Thời hạn sử dụng sổ xanh đất nông nghiệp


Thời hạn sử dụng được quy định cụ thể tại Điều 126 Luật đất đai như sau:

• Thời hạn giao đất công nhận quyền sử dụng đất sổ xanh với cá nhân, hộ gia đình trực tiếp phân phối nông nghiệp là 50 năm.
• Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân là không vượt quá 50 năm.
• Thời hạn giao và cho thuê đất đối tổ chức dùng để sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, làm muối không vượt quá 50 năm.
• Thời hạn giao và cho thuê đất đối tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dùng vào mục đích thương nghiệp, nhà cung cấp, sử dụng đất phi nông nghiệp không vượt quá 50 năm.
• Thời hạn giao và cho thuê đất có các tổ chức thực hiện công trình đầu tư không quá 50 năm.
• Thời hạn giao và cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức tài chính nước ngoài, thực hiện các công trình tại Việt Nam được xem xét nhưng chẳng thể vượt quá hạn mức là 50 năm.
• Thời hạn giao và cho thuê đất đối với dự án có nguồn vốn to nhưng thu hồi vốn chậm, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời hạn không vượt quá mức 70 năm.
• Thời hạn giao và cho thuê đất dùng làm hội sở công ty nước ngoài mang mục đích là ngoại giao thì không quá 99 năm.
• Thời hạn giao và cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào các công tác như làm đất công ích của thị trấn, xã, phố không vượt quá 05 năm.
• Thời hạn đất xây dựng công trình của tổ chức công lập tự chủ nguồn vốn và những dự án công cộng có mục đích buôn bán không quá 70 năm.

Nếu vẫn còn có phần chưa hiểu bạn có thể liên lạc nha loc phat để được tư vấn và hỗ trợ.