DN kê khai thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo bí quyết trực tiếp như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đấy của người dùng1. Phương pháp hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp trực tiếp:

- Các DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ (Tức là ko được hạch toán vào TK 133) -> Mà đưa vào nguyên giá của hàng hóa, dịch vụ, vật tư, công cụ, TSCĐ chọn vào hoặc được đưa vào chi phí để tính thuế TNDN
(Chi tiết khách hàng với thể xem tại khoản 9 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC và điều 19 Thông tư 200)

VD: DN bạn kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp Học kế toán trên excel đi tìm hàng hóa, dịch vụ của DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ -> Như vậy hóa đơn đầu vào sẽ mang thuế GTGT, quý khách hạch toán như sau:
Cụ thể: với hóa đơn GTGT đầu vào:
- Giá trị hàng hóa là 15.000.000
- Tiền thuế GTGT: 1.500.000.
- Tổng tiền cần thanh toán: 16.500.000

Hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp:
Nợ TK – 156, 152, 153 …(Hoặc TK 211 giả dụ là TSCĐ): 16.500.000 (Tổng tiền bắt buộc thanh toán).
sở hữu TK – 111, 112, 331…(Tổng tiền phải thanh toán)

2. Cách hạch toán thuế GTGT nên nộp theo pp trực tiếp:

- lúc xuất hàng hóa, sản xuất dịch vụ người dùng lập hóa đơn bán hàng, dựa vào hóa đơn bán hàng các bạn hạch toán theo 2 bí quyết sau:

cách 1: nếu tách riêng ngay số thuế GTGT buộc phải nộp lúc xuất hóa đơn;

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
với các TK 511, 515, 711 (giá chưa với thuế GTGT)
mang TK 3331 – (Số tiền thuế GTGT nên nộp)

- lúc nộp thuế GTGT:
Nợ TK 3331 - (Số tiền Thuế GTGT nên nộp)
có các TK 111, 112.

bí quyết 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT nên nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán Trung tâm đào tạo kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

- Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK – 111, 112, 131 …(Tổng giá trị thanh toán)
mang TK – 511 (Giá bao gồm cả thuế GTGT)

- Định kỳ lúc xác định số thuế GTGT nên nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:
Nợ những TK 511, 515, 711 (Số tiền thuế GTGT buộc phải nộp)
với TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311).

- khi nộp thuế GTGT:
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp
có các TK 111, 112.

View more random threads: