Chất lượng của sự vật là thuộc tính bản chất xác định sự vật đang là chính nó chứ không phải là cái khác. Vì vậy nếu sự vật đang tồn tại hiện thực thì đương nhiên nó có chất lượng. Khi mất chất thì sự vật biến thành sự vật khác mang chất lượng khác. Khi còn là nhà in thì sản phẩm in nào cũng có chất lượng cao, trung bình hoặc thấp, thỏa mãn hay chưa thỏa mãn đòi hỏi của khách hàng. Chất lượng không đồng nhất với tốt, nó có những đẳng cấp khác nhau. Khi chất lượng thấp kém đến giới hạn cuối thì có thể có sự thay đổi về lượng và chất của sự vật cũng thay đổi. Để xác định các cấp chất lượng, phải có chuẩn chung, chuẩn cho từng nhóm nhân tố chất lượng, chuẩn cho từng nhân tố riêng biệt. Trên cơ sở một hay một số mô hình thống kê phù hợp với thực tế và lí luận, có thể xác định chất lượng chung thuộc cấp nào, cao hay thấp, và điều quan trọng phải thừa nhận ở đây là tính tổng thể của chất lượng. Chất lượng in là tổng hòa các chất lượng của tất cả những yếu tố tạo nên sản phẩm in. Khi đánh giá chất lượng in, phải dựa vào chuẩn và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng để xác lập hệ thống tiêu chí và chỉ số cụ thể, nhưng chúng phải có tính tổng thể.
Chất lượng in là yếu tố quyết định đối với doanh nghiệp


Có nhiều định nghĩa về chất lượng, thí dụ như: “Chất lượng của sản phẩm là mức độ phù hợp với mục đích sử dụng”, “How good or bad something is”… theo quan điểm hiện đại ngày nay “ Chất lượng là là mức độ hài lòng của khách hàng”. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên quan điểm của khách hàng thì vẫn hơi cảm tính, trong ngành in cần phải qui thành những tiêu chí cụ thể để có thể đánh giá chính xác như: Nạp Mực In Tại Nhà chuyên nhận cung cấp dịch vụ Nạp Mực In Quận 6 là dịch vụ đáp ứng nhu cầu dành cho các công ty, tổ chức hay cá nhân, gia đình trong khu vực thuộc quận Tân Bình, TP.HCM. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại của chúng tôi cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu trong quận Tân Bình, chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tiêu chí làm việc của chúng tôi là: Nhanh - Rẻ - Uy tín.