Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu hoàn thiện lại sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm hiện tại và các năm trước.Nội dung công việc mà ketoanmvb thực hiện khi quý khách hàng chọn dịch vụ kế toán này bao gồm:

Kiểm tra lại toàn bộ số liệu sổ sách và chứng từ
Tư vấn, bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ, số liệu kế toán
Kiểm tra kê khai thuế, điều chỉnh tờ khai thuế nếu có sai sót.
Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính
Lập hoàn chỉnh bộ báo cáo tài chính, các loại sổ sách và chứng từ đầy đủ theo quy định hiện hành
In; sắp xếp, đóng gói, bàn giao chứng từ theo quy định
Bàn giao bản mềm dữ liệu khớp đúng với bộ chứng từ sổ sách bản in
Phối hợp giải trình hồ sơ khi cơ quan thuế quyết toán

Bảng giá dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Số lượng hóa đơn Ngành dịch vụ – Thương mại – Tư vấn Ngành sản xuất – Gia công – Sửa chữa Ngành xây dựng – lắp đặt
Từ 1 chứng từ Đến 300 chứng từ 5.000.000 – 7.000.000 7.000.000 – 10.000.000 10.000.000 – 15.000.000
Từ 301 chứng từ Đến 500 chứng từ 7.000.000 – 10.000.000 10.000.000 – 15.000.000 15.000.000 – 18.000.000
Từ 501 chứng từ Đến 800 chứng từ 10.000.000 – 15.000.000 15.000.000 – 18.000.000 18.000.000 – 25.000.000
Từ 801 chứng từ Đến 1000 chứng từ 15.000.000 – 18.000.000 18.000.000 – 25.000.000 25.000.000 – 30.000.000
Trên 1000 chứng từ Theo đặc thù tính chất công việc sẽ báo giá sau khảo sát
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp cho cơ quan Nhà nước.
Phí in sổ sách bàn giao cho khách hàng (tối thiểu 500.000 VNĐ/năm)

Theo: https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toa...-tron-goi.html